Ako sa dá získať invalidný vozík

Ako sa dá získať invalidný vozík

Ako si vybrať financovanie invalidného vozíka?

Aj keď je predstava niektorých zdravotných poisťovní taká, že Vám vozík vyberie a odporúči Váš odborný lekár, pravdou je, že by mu musela hlava prasknúť, keby mal mať aj o tomto hlbšie a pravidelne doplňované znalosti.

Dobre, niektorý Vám presne povie, ktorý vozík musíte mať, ale väčšinou je za tým nadštandardné “priateľstvo” s nejakou značkou.

Takže sa bavme o férovej realite.

Záujemca o vozík najprv kontaktuje firmu, na ktorú má dobré referencie a ktorej ponuka sa mu páči.
Je bežným štandardom, že firma vozík predvedie a všetko klientovi vysvetlí.

V túto chvíľu má budúci užívateľ tri možnosti.

1)     ako samoplatca si môže vybrať čokoľvek a takýto postup je pravdepodobne najrýchlejší
2)     môže si vybaviť vozík cez zdravotnú poisťovňu – „na lekársky poukaz“
3)     ak už vozík od zdravotnej poisťovne má, môže si vybaviť aj druhý na príspevok od úradu práce, soc. vecí a rodiny

Ak sa rozhodnete vybavovať si vozík cez zdravotnú poisťovňu, dôležité je vedieť toto:

a)     vybrať si vozík na mieru a vedieť od dodávateľa kód vozíka
b)     vedieť či je vozík plne hradený poisťovňou, alebo so spoluúčasťou poistenca a koľko by ste mali doplácať
c)      vozík treba dať vypísať vášmu  rehabilitačnému lekárovi (RHB) alebo ortopedickému protetikovi (OPR) – na poukaz na zdravotnícku pomôcku (nie tzv. všeobecný resp. obvodný lekár)
d)     poukaz na zdravotnícku pomôcku musí ešte podpísať revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne (na toto sa často zabúda)
e)     potom odovzdáte poukaz firme a firma, kde ste si vozík vybral(a) Vám vozík dodá podľa dohody. Dĺžka dodania sa líši podľa miery individualizácie.
f) aj pri elektronickom poukaze je potrebné dodať firme originál, ktorý sa následne zasiela na poisťovňu
g) k poukazom je potrebné doložiť aj podklady z poisťovne (dohoda o používaní zdravotníckej pomôcky VŠZP)

O druhý mechanický alebo druhý elektrický vozík môžete žiadať tiež aj Váš príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(ale LEN ak máte prvý vozík hradený cez zdravotnú poisťovňu).

O vozík môžete požiadať písomnou formou, a to na peňažný príspevok na pomôcku.
Žiadosť o II. mechanický/elektrický invalidný vozík môže byť na ÚPSVaR podaná, akonáhle budete mať vybavený a doručený mechanický/elektrický invalidný vozík prostredníctvom zdravotnej poisťovne.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eura.

 Žiadosť musí obsahovať:

  • osobné údaje osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu
  • lekársky nález
  • potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  • potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
  • potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom
  • ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada

Tlačivá sú na stiahnutie aj cez: www.upsvar.sk
Ide o tieto tlačivá:
1) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
2) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
3) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru od firmy na vybraný vozík ako doklad.

1 komentár

Napíšte váš názor