Možnosti financovania invalidného vozíka

Možnosti financovania invalidného vozíka

Hľadáte odpoveď na otázku: Ako môžem zaplatiť menej pri kúpe invalidného vozíka?

V článku vám prinášame overené informácie cenné pre vás aj vašich blízkych. Vybaviť invalidný vozík za menej peňazí nie je také zložité, ako sa na prvý pohľad môže zdať.


Finančný príspevok na invalidný vozík vám môže poskytnúť:

1.Zdravotná poisťovňa

2.Štát (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

Odhadovaná dĺžka takéhoto procesu pri preplácaní štátom a zdravotnou poisťovňou je 1 až 2 mesiace.

Pri zdravotníckych pomôckach na mieru treba rátať s dlhším procesom výroby – 4 až 6 týždňov. 


Existujú však aj iné možnosti:

3. 2 % z daní priamo na konkrétny doplatok vašej pomôcky od Letmo.sk

4. Príspevok poskytnutý nadáciou (crowdfunding)


Nájdeniu toho správneho vozíka predchádza čas venovaný výberu. Myslite na všetko, čo od daného invalidného vozíka budete vyžadovať. Pomôže vám článok: Faktory, ktoré zvážiť pri výbere invalidného vozíka.

1. Invalidný vozík hradený zdravotnou poisťovňou 

Ak si vyberáte svoj prvý invalidný vozík, zrejme ste sa rozhodli pre možnosť „na lekársky poukaz”. Podmienkou na využitie lekárskeho poukazu je potvrdená diagnóza ťažkého zdravotného postihnutia.

 • Nárok na výmenu mechanického invalidného vozíka vám vzniká každých 5 rokov. 
 • Pri elektrickom vozíku je to každých 7 rokov. 

Individuálne vyrábané vozíky sú vo výrobe približne 4 – 6 týždňov.

 • Lekársky poukaz vám môže po uvážení predpísať rehabilitačný lekár.
 • Informujte sa, či je vozík plne hradený poisťovňou, alebo so spoluúčasťou poistenca a koľko by ste mali doplácať. Pozrite si preto vopred prehľad o doplatkoch k jednotlivým vozíkom spolu s kódmi pre zdravotnú poisťovňu, ktoré ponúka Letmo. 
 • Kód vypíše spolu s vašimi údajmi lekár do poukazu.
 • Takto vypísaný lekársky poukaz je nutné dodať do vašej zdravotnej poisťovne na schválenie – tento poukaz musí podpísať revízny lekár zdravotnej poisťovne (proces trvá až 30 dní).
 • Následne vám dodávateľ zdravotníckej pomôcky podľa schváleného poukazu pomôcku objedná.

Platnosť poukazu je mesiac odo dňa predpísania, preto je potrebné požiadať v príslušnej poisťovni o predĺženie platnosti poukazu. K e-receptom je taktiež potrebné predložiť príslušné doklady vydané poisťovňou (stanovisko revízneho lekára, oznámenie o schválení pomôcky, dohoda o používaní ZP).

 Jasný postup a všetky potrebné tlačivá nájdete TU.

2. Príspevok ÚPSVaR na invalidný vozík 

O príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) môžete požiadať pod podmienkou, že už vlastníte jeden invalidný vozík, ktorý bol hradený zdravotnou poisťovňou a je stále v dobe užitnej. Mať druhý (záložný vozík) je nevyhnutné hlavne pre aktívne fungujúceho užívateľa, pretože potom má istotu mobility v prípade poruchy, alebo nutného servisu vozíka.

 • Príspevok na invalidný vozík od ÚPSVaR môže dosiahnuť maximálnu výšku 1 659,70 EUR na mechanický invalidný vozík.
 • Na elektrický vozík je maximálna výška príspevku  4 979,09 EUR . 
 • Z uvedených hodnôt vždy ÚPSVaR vypočíta spoluúčasť užívateľa podľa jeho príjmu (min. 2 %)

Žiadosť o príspevok na invalidný vozík od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny stačí zaslať na príslušný úrad.

Všetky potrebné tlačivá a doplňujúce informácie nájdete TU.


3. Darovaním 2 % z daní priamo na konkrétny doplatok pomôcky Letmo

Ďalšou možnosťou, ktorú poskytujeme exkluzívne na produkty od Letmo.sk je požiadať o darovanie 2 % z daní. Pri získavaní 2 % z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov: 

 • Právnickú osobu – podniky, firmy
 • Fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie – živnostníci alebo osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne
 • Zamestnanca – jeho ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ

Z vyzbieranej hodnoty nie je strhávaný žiadny poplatok a je plne k dispozícii klientovi. Veríme, že vám táto spolupráca pomôže premeniť financie na potrebné pomôcky.

Všetky potrebné detaily o danom postupe nájdete TU.


4. Príspevok poskytnutý nadáciou

Poslednou možnosťou, ako získať finančný príspevok na invalidný vozík, v prípade, že úhrada zdravotnej poisťovne, alebo ÚPSVaR nepokrýva nákupnú cenu, je požiadať o pomoc konkrétnu nadáciu.

Uvádzame zoznam nadácií, ktoré v minulosti už prispeli našim klientom na zakúpenie alebo doplatok kompenzačnej pomôcky. Tieto nadácie je možné svojvoľne osloviť. Pozrite si zoznam nadácií.

Ako príklad uvedieme online systém darcovstva: https://www.ludialudom.sk. Na takéto účely využívajú metódu crowdfunding.

Čo to znamená? Ukážte ľuďom váš príbeh a to, prečo ich pomoc potrebujete. Oni následne rozhodnú, či sú ochotní prispieť. Crowdfunding je teda forma financovania malými príspevkami od veľkého množstva ľudí. 

 


Osobnú skúsenosť s crowdfundingom má napríklad Tomáš Roxer, svalový dystrofik. Ani po šiestich rokoch aktívneho používania vozíka mu nechcela jeho zdravotná poisťovňa prispieť na nový. Napriek tomu, že jeho vtedajší vozík bol už dosť poobíjaný a poškodený. Preto sa rozhodol pre nový vozík, ktorý bude spĺňať potrebné rozmery, požiadavky, pohodlie a uľahčí každodenné sedenie a mobilitu. Znamenalo to ale, že si nový vozík musí financovať svojpomocne. Na Quickie Xenon od Letmo.sk mu prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom prispelo až 97 ľudí s priemernou výškou daru 30,26 €. Malými krokmi sa tak dopracoval k veľkej pomoci, a to v priebehu dvoch mesiacov. Dĺžka trvania zbierky je však veľmi individuálna a záleží od viacerých faktorov. Jedným z nich je, samozrejme, aj výška požadovanej sumy. 

Veríme, že vám tento článok poskytol kvalitný prehľad o možnostiach financovania invalidných vozíkov. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš tím konzultantov prostredníctvom linky 0800194984 alebo info@letmo.sk

 

 

Napíšte váš názor