Zdokonaľovanie v továrni Permobil

Zdokonaľovanie v továrni Permobil

Celý týždeň tím Letmo testoval, školil sa a zdokonaľoval svoje znalosti o vozíkoch priamo vo švédskej fabrike v Timrå.
Vozíky sme rozoberali, znovu skladali a hľadali záludnosti jednotlivých nastavení.
Opäť vám tak budeme môcť ponúknuť viac vedomostí, zručností a skúseností.

 

Za zapamätanie stoja slová zakladateľa Permobilu

Lekár Per Uddén založil spoločnosť na výrobu elektrických invalidných vozíkov v roku 1967 vo svojom rodnom Švédsku. Jeho vplyv preniká do spoločnosti, rovnako ako jeho slová, ktorými sa Permobil riadi dodnes.

 

“Každá osoba má právo na to, aby jej zdravotné postihnutie bolo v čo najväčšej miere kompenzované pomôckami, ktoré majú rovnakú technickú úroveň ako pomôcky, ktoré všetci používame v každodennom živote” povedal Uddén.


 

 

Napíšte váš názor