Vozíky pre výdajne zdravotníckych pomôcok od 1. 1. 2023 bez zmeny cien

mechanický vozík Breezy Style

Vozíky pre výdajne zdravotníckych pomôcok od 1. 1. 2023 bez zmeny cien

Napriek extrémnemu nárastu vstupných nákladov sa nám darí (aspoň v prvom štvrťroku 2023) udržať pôvodnú cenovú úroveň plne hradených vozíkov. Okrem toho sme naskladnili značný počet štandardných vozíkov, aby sme uspokojili potreby našich výdajní.

Pre vydávanie sú k dispozícii najmä vozíky:

Podrobnejšie informácie pre výdajne zdravotníckych potrieb nájdete na samostatnej podstránke: https://letmo.sk/vydajna

mechanický vozík Breezy Style

 

Napíšte váš názor