Viac o Nadácii Agrofert

 • Domov
 • Viac o Nadácii Agrofert

V prílohe nájdete formulár žiadosti o individuálny príspevok Nadácie Agrofert, ktorý, prosím, vyplnený a podpísaný spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na našu d.u. poštovú adresu:

Nadácia AGROFERT
slovenská organizačná zložka
Nobelova 34
P.O.BOX 30
830 03 Bratislava

 

K žiadosti prosíme priložiť povinné doklady:

 • Odborná lekárska správa
 • preukaz ZŤP/S predná aj zadná strana
 • potvrdenie o priznaní sociálnych dávok (inv. dôchodok, kompenzačné príspevky, opatrovateľský príspevok)
 • kópia OP, predná aj zadná strana
 • predfaktúra vystavená dodávateľom na meno žiadateľa
 • podpísaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V prípade schválenia príspevku tento nevyplácame žiadateľovi, ale uhradíme za neho predloženú faktúru do výšky schváleného príspevku.


logo Nadácia AgrofertNa základe rozhodnutia správnej rady Nadácia AGROFERT slovenská organizačná zložka prijíma od 1.1.2019 žiadosti  o príspevky od zdravotne ťažko postihnutých osôb na:

 • Zdravotné a kompenzačné pomôcky – dodávateľ SK
 • Rehabilitačné pobyty v SR pre osoby nad 15 rokov veku
 • Odľahčovacie a asistenčné služby

V prípade otázok ma prosím kontaktujte mailom na: elena.matulova@agrofert.sk

S pozdravom

Elena Matulová
Nadácia AGROFERT