Robot

Testovacia prevádzka AI Chatbota Letmo

Technológia umelej inteligencie sa zlepšuje neuveriteľným tempom, takže sme radi, že môžeme na našej stránke otestovať vyhľadávanie prostredníctvom chatu s umelou inteligenciou. Nezadávajte citlivé osobné alebo zdravotné údaje, ale samozrejme sa pýtajte na všetko, čo súvisí so zameraním spoločnosti Letmo.

Zatiaľ nemôžeme odporučiť úplné spoľahnutie sa na túto funkciu, ale odpovede sú často prekvapivo dobré. A dokonca ani nezáleží na tom, v akom jazyku sa pýtate.

Tento chat vychází z podkladů na webové stránce Letmo.sk


Letmo AI Chatbot test run

AI technology is improving at an incredible pace, so we’re excited to test AI chatbot search on our site. Please don’t enter sensitive personal or health information, but of course ask questions about anything related to Sunrise products.

We can’t yet recommend complete reliance on this feature, but the answers are often surprisingly good. And it doesn’t even matter what language you ask in.

This chat is based on material on the sunrisemedical.eu website