ProPrios Bratislava

ProPrios Bratislava rehabilitacia

ProPrios Bratislava

Pred časom sme dostali informáciu o novootvorenom rehabilitačnom centre ProPrios v Bratislave. A pretože rehabilitácie nie je nikdy dosť, prinášame vám oficiálnu tlačovú správu tohto centra. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje osobné názory, aby sme vám mohli aj naďalej prinášať aktuálne informácie.


Zdroj: www.ProPrios.eu

Rehabilitačné centrum ProPrios v Bratislave malo svoje slávnostné otvorenie v októbri 2023. Informácie o centre sa rýchlo rozšírili a od začiatku roka 2024 navštevujú ProPrios nielen domáci pacienti, ale aj pacienti z Rakúska a Nemecka. Viac informácií o tom, čím sme v našom centre výnimoční nájdete na stránke: https://proprios.eu

Centrum sa špecializuje na pohybovú rehabilitáciu neurologických porúch u pacientov od narodenia a aj v dospelosti, ktorí trpia detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom, genetickými syndrómami (SMA, spina bifida, Downov syndróm, Rettov syndróm, Angelmanovsyndróm, Mowat-Wilsonov syndróm atď.), po cievnej mozgovej príhode, poranení mozgu a miechy meningitídy, encefalitídy, neurologických a ortopedických operácií atď.

Zakladatelia ProPrios priniesli pred 20 rokmi na Slovensko koncept intenzívnej rehabilitácie (proprioceptívna dynamická korekcia v “kozmickom” obleku), ktorý zmenil smer vývoja rehabilitačnej medicíny v celej krajine. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a vyhodnoteniezlepšenia stavu u viac ako 15 000 pacientov v priebehu týchto rokov, nám umožnili vytvoriť vylepšený, modernizovaný koncept s najefektívnejšími metódami a postupmi. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť trvalé výsledky a maximalizovať samostatnosť a nezávislosť každého pacienta. Pri ranej detskej rehabilitácii je hlavným cieľom predchádzanie ťažkému postihnutiu v budúcnosti.

Programy sú individualizované a ponúkané podľa veku, diagnózy, aktuálneho stavu, rehabilitačného potenciálu a ďalších faktorov každého pacienta. Naša ponuka zahŕňa základné rehabilitačné programy už od jedného dňa, ktoré sa modifikujú a rozširujú podľa potrieb každého pacienta tak, aby bol účinok pre pacienta maximálny a dlhodobo udržateľný. Stručný prehľad metód, ktoré používame pri rehabilitácii v ProPrios, nájdete na tejto stránke: https://proprios.eu/terapie/

Ak nás chcete kontaktovať, získať podrobnejšie informácie, objednať sa k nám na vyšetrenie, dohodnúť si termín zoznamovacej návštevy s bezplatnou konzultáciou – vyplňte kontaktný formulár na našej webovej stránke, alebo nám zavolajte https://proprios.eu/kontakty

Napíšte váš názor