Principy správneho sedenia – seminár v NRC Kováčová

seminář Principy správného sedenia - NRC Kováčová

Principy správneho sedenia – seminár v NRC Kováčová

V piatok 12. mája 2023 sa v NRC Kováčová uskutočnil celodenný seminár na tému ” Princípy správneho sedenia”. Prednášajúcou bola pani Zdeňka Faltýnková, odborníčka na spinálnu problematiku z Českej asociácie paraplegikov (CZEPA).

Účastníci z radov lekárov, fyzioterapeutov a ergoterapeutov sa dozvedeli aktuálne informácie o ponuke antidekubitných systémov rôznych značiek, prešli si ukážkový príklad vyšetrenia používateľa mechanického vozíka a, samozrejme, vymenili si svoje postrehy k tejto problematike.

To všetko bolo doplnené konkrétnymi príkladmi starostlivosti o pokožku používateľa invalidného vozíka, ale aj príkladmi zanedbávania, ktoré vedú k riziku vzniku dekubitov a posturálnych problémov.

seminář Principy správného sedenia - NRC Kováčová

 

Napíšte váš názor