Príbehy

Prinášame vám príbehy našich zákazníkov.  Zároveň ide o klientov, ktorí sú pre nás silnou inšpiráciou. Nielen tým, ako prekonávajú prekážky, ale tiež životným postojom. Produkty dávajú zmysel až vo chvíli, kedy ich vidíte použité v praxi a pochopíte ich prínos v zvládaní každodenných úloh.

Tibor Köböl

Mnohí ho nepoznajú. Jeho meno nie je vo všeobecnosti známe. Je to však človek, ktorý presadzuje záujmy zdravotne postihnutých v konfrontácii s najvyššími štátnymi inštitúciami. Človek, ktorý pripomienkuje sociálne zákony. Taká je, neskutočne zhutnená, charakteristika práce, ktorou Tibor Köböl pomáha všetkým zdravotne hendikepovaným v tomto štáte.


 

Tibor Köböl

Pozície umožňujúce mať prst na kolese diania

Pozývame vás najprv na miesta, kde je meno Köböl synonymom odbornosti a pomoci. Na prvom mieste to platí pre prácu sociálneho poradcu v Organizácii muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR, ktorú spoluzakladal. Problematike zdravotného postihnutia sa venuje aj v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím, kde zastáva funkciu podpredsedu. Je tiež voleným zástupcom vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zastupuje v ňom osoby s telesným postihnutím.

Z pozície podpredsedu NR OZP a člena Výboru vyplývajú zastúpenia v pracovných skupinách. Tie už sú vytvárané na riešenie konkrétnych úloh. Tibor Köböl bol v poslednom období členom pracovnej skupiny pre vypracovanie a aktualizáciu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím či pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu zákona o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Treba spomenúť aj jeho členstvo v Kategorizačnej komisii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tá posudzuje návrhy na zaradenie pomôcok do zoznamu.


Kvôli úradníckej neochote sa samouk vypracoval medzi špičku

Ak by ste sa dnes kohokoľvek z organizácie svalových dystrofikov opýtali, potvrdí, že Tibor Köböl má mimoriadny prehľad v sociálnom práve. Vie sa umne pohybovať po kľukatých paragrafových cestičkách. Neraz pripravil pre nešťastného dystrofika také argumentačné brnenie, že štátny úradník, aj keby nechcel, musel konať v jeho prospech. Zvláštne však je, že Tibor Köböl sa na túto úroveň nedopracoval prirodzeným vývojom. Nebolo to najprv akademické vzdelanie a potom špecializácia na sociálnu oblasť.

„Kedysi dávno som hľadal informácie, čo všetko by mohlo uľahčiť život mne, bratovi. A čo by mohlo uľahčiť život mojim rodičom pri starostlivosti o dvoch synov s postihnutím. Pomoc a ochotu informovať som akosi nenašiel. Po mnohých negatívnych skúsenostiach som sa rozhodol venovať svoj voľný čas naštudovaniu príslušných zákonov,“ hovoril Tibor Köböl o svojom postupnom špecializovaní sa na sociálne právo.

Tibor používa aj tieto produkty

 • QUICKIE Xenon Hybrid

  Pôvodný otvorený rám Xenonu bol vystužený spodným profilom a vozík tak získal nosnosť až 140 kg.

 • JAY J3 Back

  Kompletné riešenie pomocou širokej škály pevných chrbtových opierok. Rôzne šírky, výšky a tvarovanie.

 • OXFORD PRO Advance

  Vďaka možnosti zloženia je vhodný na domáce použitie pre náročného užívateľa, prípadne pre menšie opatrovateľské prevádzky.

 • QUICKIE Helium

  Top model z rady ultraľahkých invalidných vozíkov s pevným rámom