Poznáme finalistov Via Bona Slovakia 2019

večer Via Bona

Poznáme finalistov Via Bona Slovakia 2019

Do 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo celkovo 38 malých, stredných i veľkých firiem. Najvyšší počet prihlášok prišiel do kategórií Zelená firma a Dobrý partner komunity.

Z 52 prihlásených projektov rozhodli nezávislé hodnotiace komisie o 17 finalistoch v 6 kategóriách.

Mená víťazov vyhlási Nadácia Pontis 28. apríla 2020 na slávnostnom galavečere Via Bona Slovakia 2019.

 


Sociálne inovácie

 LETMO SK s projektom VozickarMAP

Spoločnosť LETMO, ktorá poskytuje pomôcky a poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených ľudí, narážala pri svojej činnosti na opakujúci sa problém – neexistovala žiadna interaktívna mapa, ktorá by zdravotne znevýhodneným poskytovala monitoring bezbariérovosti priestorov. Vytvorili preto unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov. Projekt sa nesnaží popisovať formálny stav objektu, ale používa jednoduchý a prívetivý jazyk. V súčasnosti je v nej zaznamenaných 3 200 objektov, napríklad WC, reštaurácie, školy alebo obchody.

MARTIN BELAVÝ s projektom HandCubeKeys

Vďaka osobnej skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi bratia Martin a Ľuboš Belaví veľmi dobre poznali problémy ľudí s hendikepom – najmä problém pracovať s bežnou PC klávesnicou, ktorá im nevyhovovala ergonomicky, veľkosťou, tvarom, prípadne veľkosťou znakov. Ľuboš sa preto pustil do vývoja inovatívnej klávesnice HandCubeKeys určenej špeciálne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 sa podarilo klávesnicu nielen vyvinúť, ale aj zdokonaliť. Možno ju ovládať bezdotykovo pomocou rúk, lakťov a hlavy s použitím snímača alebo svetelného zdroja. Jej používanie je vhodné aj pre ľudí trpiacich autizmom. Od roku 2017 ju využíva 356 užívateľov, vrátane špeciálnych škôl. Klávesnica je v súčasnosti zaradená aj do zoznamu sociálnych pomôcok financovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

WHIRLPOOL SLOVAKIA s projektom Rekvalifikačné a tréningové centrum

Spoločnosť Whirlpool Slovakia dlhodobo narážala na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, no zároveň aj na vzrastajúci záujem o prácu ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia či ľudí so základným vzdelaním. Keďže zámerom firmy je zamestnávať čo najviac ľudí z regiónu a zároveň vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie, firma sa rozhodla vybudovať tréningové a rekvalifikačné centrum priamo v areáli závodu. Cieľom centra je stabilizovať vysokú mieru fluktuácie najmä nízko-kvalifikovaných zamestnancov, s okamžitým zapojením sa do pracovného procesu. Dlhodobo nezamestnaní, či ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia tak majú možnosť adaptovať sa do komunity pracujúcich vo výrobnom sektore, a to bez rozdielu pohlavia, vzdelania či rasy. Zámerom centra je poskytovať uvedené služby výrobným spoločnostiam v regióne, Úradu práce, školám a ďalším organizáciám. 

 

Napíšte váš názor