Zoznam nadácií, ktoré môžete využiť pri financovaní pomôcok

Zoznam nadácií, ktoré môžete využiť pri financovaní pomôcok

Nižšie uvádzame zoznam nadácií, ktoré už v minulosti prispeli našim klientom na zakúpenie, alebo doplatok kompenzačnej pomôcky. Jednotlivé nadácie menia smerovanie svojho prispievania, ale snáď Vám to pomôže v obstaraní financií v prípadoch, kde úhrada zdravotnej poisťovne, alebo ÚPSVaRu nepokrýva nákupnú cenu.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našich konzultantov na podstránke kontakt.

1 komentár

  • Možnosti financovania invalidného vozíka - Letmo

    10. februára 2022 - 13:43

    […] Uvádzame zoznam nadácií, ktoré v minulosti už prispeli našim klientom na zakúpenie alebo doplatok kompenzačnej pomôcky. Tieto nadácie je možné svojvoľne osloviť. Pozrite si zoznam nadácií. […]

Napíšte váš názor