Nadácie

Zoznam nadácií, ktoré môžete využiť pri financovaní pomôcok

Nižšie uvádzame zoznam nadácií, ktoré už v minulosti prispeli našim klientom na zakúpenie, alebo doplatok kompenzačnej pomôcky. Jednotlivé nadácie menia smerovanie svojho prispievania, ale snáď Vám to pomôže v obstaraní financií v prípadoch, kde úhrada zdravotnej poisťovne, alebo ÚPSVaRu nepokrýva nákupnú cenu.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našich konzultantov na podstránke kontakt.

Názov nadácieWebová stránkaE-mailová adresaPoštová adresa(Zameranie)
Nadácia AGELnadacia.agelsk.skmarta.csergeova@nadaciaagel.skPalisády 56
811 06 Bratislava
Zdravotné pomôcky, pomôcky pre športovcov s handicapom
Nadácia AGROFERTletmo.sk/viac-o-nadacii-agrofert/elena.matulova@agrofert.skNadácia AGROFERT
slovenská organizačná zložka
Nobelova 34
P.O.BOX 30
830 03 Bratislava
Príspevok na pomôcky a rehabilitačné pobyty pre osoby nad 15 rokov, asistenčné služby
Nadácia Pontis nadaciapontis.skpontis@nadaciapontis.sk
tel.: 02/57108111
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Nadácia J&Tnadaciajt.sk/ako-ziadat-o-prispevoknadaciajt@nadaciajt.sk
tel.: 02/59418304
Dvořákovo nábrežie 10
(River Park)
811 02 Bratislava
podpora v oblasti handicapovaní a chorí od 02/2021
Nadácia Jána Korcajankorec.sk/ziskanie-podporyinfo@jankorec.sk
tel.: 033/5991249
Okružná 5
918 64 Trnava
posudzované individ. žiadosti
Nadácia TA3ta3.com/nadacianadacia@ta3.comMgr. Peter Káčer
správca Nadácie TA3
P.O.Box 31
820 15 Bratislava
podpora zdrav. znevýhodnených občanov, pomôcky + rehab. pobyty
Asociácia pomoci postihnutým – APPAappa.skinfo@appa.skFloreát Ideapark
Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany
pomôcky + rehabilitačné pobyty
Nadácia Pomoc druhémupomocdruhemu.skinfo@pomocdruhemu.sk
Nadácia Pomoc druhému
Pribinova 18
920 01 Hlohovec
rehabilitácia a pomôcky pre deti a mládež s DMO
Detský fondy SR – Konto Bariéryhttp://dfsr.sk/konto-barierydfsr@dfsr.sk
tel.: 0903 / 764 354
Stavbárska 38
821 07 Bratislava
Príspevok na kompenzačné pomôcky deťom a mladým ľuďom
Web Ľudia ľuďomludialudom.skinfo@ludialudom.sk
tel.: 0950 / 505050
Ľudia Ľuďom
Borská 6
841 04 Bratislava
Darcovský potál on-line – možnosť zverejnenia výzvy
Web DonioDonio.skahoj@donio.sk
Donio Slovensko
Coworking Nová Cvernovka
Račianska 78, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Fundraisingová platforma, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť