Nadácia J&T sa usiluje o systémové zmeny, pomáha aj individuálne

logo Nadácia J&T

Nadácia J&T sa usiluje o systémové zmeny, pomáha aj individuálne

Nadácia individuálne pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré aktívne čelia nepriazni osudu, a to predovšetkým (no nielen) finančnou pomocou. O príspevok je možné požiadať vyplnením formulára online.  Pri riešení každej žiadosti postupujú individuálne, kde sa zameriavajú na to, aby ich pomoc bola adresná, efektívna a zmysluplná.

Poskytovanú pomoc v Nadácii rozdelili do viacerých oblasti pomoci. V sekcii pomoci Ľudia chorí a s hendikepom si ľudia môžu požiadať o dotáciu na dofinancovanie niektorých kompenzačných pomôcok či terapií, ktoré sú uvedené v zozname na stránke Nadácie. O príspevok môže požiadať rodina, v ktorej aspoň jeden člen je chorý alebo so zdravotným znevýhodnením maximálne raz za rok a žiadateľ musí zaslať vyplnenú online žiadosť, ku ktorej musí doložiť potrebné doklady.

V oblasti Pomoc v núdzi sa v rámci individuálnej podpory pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie a rodiny vzniknutú situáciu aktívne riešia. Žiadateľ zároveň preukázateľne poberá od štátu všetky dávky, na ktoré má nárok. Podpora z Nadácie sa účelovo viaže najmä na zaistenie základných životných potrieb detí. Kompletne vyplnenú žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi na posúdenie je potrebné vyplniť na stránke nadácie. Rodina môže získať finančný príspevok až do výšky 1200 eur.

Nadácia spolupracuje aj s tretím sektorom

V Nadácii sieťujú a finančne podporujú právnické osoby, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi v ťažkých životných situáciách. Pri výbere spolupracujúcej organizácie sa zameriavajú na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a ich dostupnosť, tiež na transparentnosť, dôveryhodnosť a profesionalitu. Právnické osoby môžu vyplniť žiadosť na webovej stránke Nadácie.

V Nadácii sa usilujú aj o systémové zmeny v prevencii a starostlivosti o ohrozené rodiny. Je nevyhnutné si uvedomiť, že stabilná rodina je základ pre fungovanie spoločnosti. Akokoľvek  ohrozená rodina je mimoriadne zraniteľná a potrebuje pomôcť preklenúť ťažké životné obdobie, stabilizovať, podať pomocnú ruku.

Viac informácii o podmienkach žiadosti a o činnosti Nadácie J&T nájdete na ich webstránke www.nadaciajt.sk. Žiadosť môžete vyplniť a odoslať kedykoľvek počas roka.

 

Zdroj: www.usmevpredruhych.sk

Napíšte váš názor