Viac o Nadácii J&T

logo Nadácia J&TNadácia J&T pomáha ľuďom s hendikepom tak, aby sa mohli vzhľadom k svojmu zdravotnému obmedzeniu, čo najlepšie zapojiť späť do bežného života. V rámci oblasti “Ľudia chorí a s hendikepom” prispieva ako rodinám s nezaopatrenými deťmi, tak právnickým osobám poskytujúcim ľuďom s rôznym typom ochorenia či postihnutia podporné služby inkluzívneho charakteru.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáha Nadácia J&T rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa vplyvom ochorenia či hendikepu niektorého člena rodiny ocitli v nepriaznivých sociálnych alebo finančných podmienkach. Pretože svoju situáciu aktívne riešia, potrebujú ďalšiu podporu pre zachovanie funkčnosti rodiny. Podpora tak smeruje k uľahčeniu starostlivosti o chorého alebo hendikepovaného člena rodiny, ku zvýšeniu jeho sebestačnosti a uľahčeniu zapojenia sa do bežného spôsobu života.

 

V oblasti Ľudia chorí a s hendikepom prispieva Nadácia J&T predovšetkým na:

 • mechanické vozíky – príspevok do sumy 650 €
 • príslušenstvo k vozíku – príspevok do sumy 300 €
 • elektrický vozík – príspevok do sumy 2 000 €
 • kočík – príspevok do sumy 650 €
 • schodolez, stropný zdvihák, plošina, výťah – príspevok do sumy 500 €
 • terapie Lokomat, Armeo a Combofit v Rehabilitačnom centre Harmony v Bratislave
 • canisterapia v Physio Canis, o. z. v Žiline
 • hipoterapia v OZ Hypossko v Trnave – Modranke
 • bezbariérové úpravy – príspevok do sumy 2 000 € (nehnuteľnosť, ktorej sa úpravy týkajú, musí byť v osobnom vlastníctve žiadateľa)
 • kochleárny implantát – príspevok do sumy 1 660 €
 • MOTOmed  – maximálny príspevok je 40 % z hodnoty pomôcky (max. ale 2 000 €)
 • iné pomôcky ako špeciálna autosedačka, špeciálna posteľ alebo matrac, chodítko, príslušenstvo ku. kochleárnemu implantátu, biolampa, kyslíkový koncentrátor, lupy pre nevidiacich – príspevok do sumy 500€

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr než sa pustíte do vyplňovania žiadosti, prosím skontrolujte si, či máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotokópie dokumentov) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletne vyplnenej žiadosti a zaslania všetkých potrebných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

K posúdeniu Vašej žiadosti je potrebné: