Údržba prídavného pohonu Freewheel

Údržba prídavného pohonu Freewheel

Je dôležité udržiavať Freewheel v dobrom stave, aby Vám mohol slúžiť dlhodobo. Vhodné je ho skontrolovať, hlavne po dlhšej jazde.

  1. Udržiavajte skrutky A, B a C natesno, a to použitím 5/32” alebo 4 mm francúzskym kľúčom a skontrolujte obe strany.
  2. Uistite sa, že skrutka pod označením D je zapadnutá v striebornom valci (nastaviteľné s 3/16” alebo 5 mm francúzskym kľúčom).
  3. Dôležité: skrutka E je utiahnutá.
    Niekedy sa stáva, že sa skrutka stratí, čo má za následok nesprávne fungovanie kolieska.
    Použite 8 mm francúzsky kľúč a v prípade potreby dotiahnite. Je nutné, aby bola táto skrutka utiahnutá.
  4. Prosím, udržiavajte Freewheel čistý.
  5. Príležitostne ho môžte premazať.


V prípade dodatočného nastavenia priameho smeru sa pozrite na nasledujúce video, ktoré ukazuje ako prídavné koliesko Freewheel nastaviť do priameho smeru v prípade ak koliesko ťahá na stranu.

 


V prípade nutnosti objednať náhradný diel nám pomôže pri společnej komunikácii kódové označenie dielov z nasledujúceho obrázku.