Uchytenie chrbtovej opierky Tarta na vozík

Uchytenie chrbtovej opierky Tarta na vozík

Chrbtová opierka Tarta môže byť použitá na mechanický aj elektrický vozík. Rovnako je možné ju použiť na pevný aj skladací rám vozíka.

Buď je uchytená odnímateľnou prídavnou vzperou, alebo priamo na priečnu trúbku chrbtovej opierky (Argon, Helium).

POZOR
Pri vozíku Helium sa často používa vzpera s eliptickým sploštením uprostred (a gumovou nálepkou s logom Helium). Na tento tvar sa nedá adaptér Tarty naskrutkovať!

Musí sa teda buď používať (duplicitne) priečna vzpera Tarty, alebo je nutné vymeniť rám chrbtovej opierky za štandardnú verziu. Tento nový rám chrbtovej opierky je vyrobený priamo vo fabrike Quickie a je lakovaný vo farbe vozíka. Cena tohoto rámu je cca. 140 €.