Rozpočet na servis/opravu

Rozpočet na servis/opravu

V prípade, že potrebujete urobiť na Vašom vozíku servis, základné náhradné diely (spotrebné) nájdete na tomto odkaze: (https://letmo.sk/produkty/nahradne-diely)

O príspevok na úhradu opravy môžete tiež požiadať pôvodného “prispievateľa” na vozík (ÚPSVaR alebo zdravnotnú poisťovňu).

Rozpočet na opravu Vám vystaví Letmo – stačí napísať na info@letmo.sk, prípadne zavolať na 0800 194 984.

Pokiaľ budete žiadať opravu zdravotnej pomôcky prostredníctvom zdravotnej poisťovne, budete potrebovať kalkuláciu opravy, ktorú predložíte predpisujúcemu lekárovi, ktorý vystaví lekársky poukaz. Následne tento poukaz musí byť schválený Vašou zdravotnou poisťovňou.

ÚPSVR uhradí časť ceny úpravy alebo opravy v prípade, že odkázanosť na úpravu alebo opravu danej pomôcky je uvedená v komplexnom posudku.
Dôležité je vždy sa vopred presvedčiť o tejto skutočnosti alebo sa informovať na ÚPSVR, či sú splnené všetky podmienky na poskytnutie príspevku. ÚPSVR totiž ani úpravu a ani opravu pomôcky, ktorá bola vykonaná pred schválením odkázanosti dodatočne neuhrádza.

KÓD NA OPRAVU pomôcky je L10116 

V prípade, že porebujete pomôcku upraviť prostredníctvom zdravotnej poisťovni, postupujete ako pri oprave, ale

KÓD NA ÚPRAVU pomôcky je L10115

V prípade opravy alebo úpravy zdravotnej pomôcky cez UPSVAR, bude úrad potrebovať nami vystavenú predfaktúru, ktorú predložíte úradu spolu so žiadosťou na opravu alebo úpravu pomôcky.


Táto stránka Poradne vznikla práve preto, aby Vám pomohla náklady na servis minimalizovať. Preto tu nájdete ( v sekcii SERVIS) niekoľko videonávodov.

Servis sa však nemusí týkať len vozíka, ale aj stropného systému, schodolezu a pod.