Prečo je chrbtová opierka dôležitá?

Prečo je chrbtová opierka dôležitá?

Súčasným štandardom pri všetkých aktívnych vozíkoch je chrbtová opierka s vypínateľnými pásmi.

Užívateľ si následne už len vyberá, či bude opierka nylonová, alebo z priedušného materiálu, Alcanthara kože a pod.

Samostatnou kategóriou sú prídavné pevné opierky chrbta. V prípade vozíkov Quickie je to divízia chrbtových opierok Jay a Tarta.

Podstatné je však uvedomiť si, že pevná chrbtová opierka nesúvisí s ťažkými poruchami stability a že v žiadnom prípade nemusí byť ani vysoká, ani limitujúca v každodennom aktívnom používaní vozíka. Tieto opierky sa veľmi jednoducho odmontujú a zvyšujú celodenný komfort pre svojho užívateľa.