Otváranie dverí na vozíku

Otváranie dverí na vozíku

Aj bežné pohybovanie v interiéri môže byť pre “nového” užívateľa vozíka výzvou. Uľahčiť prvotné skúsenosti môže i toto video.