Nabíjanie elektrického vozíka

Nabíjanie elektrického vozíka

Všeobecné informácie o akumulátoroch

Akumulátory sú zdrojom energie pre takmer všetky moderné mobilitné výrobky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Dizajn akumulátorov, ktoré sa používajú v mobilitných výrobkoch, je podstatne odlišný od akumulátorov, ktoré sa napríklad používajú na štart automobilov. Automobilové akumulátory sú určené na uvoľnenie veľkého množstva energie za krátku dobu, zatiaľ čo akumulátory do mobilitných výrobkov (často nazývané akumulátory s dlhým cyklom) uvoľňujú svoju
energiu rovnomerne, a to za dlhé časové obdobie. Vzhľadom na nižšie objemy produkcie a zvýšené
technologické požiadavky sú akumulátory do výrobkov určených na pohyb obvykle drahšie.
V mobilitnom výrobku sa obvykle používajú dva 12-voltové akumulátory, čo spoločne dáva napätie 24 voltov. Veľkosť akumulátora (napr. jeho energia, ktorá je k dispozícii) je vyjadrená v ampéroch za hodinu, napr. 80 A/h.
Čím vyššie je číslo, tým je väčšia veľkosť a hmotnosť akumulátora a potenciálne je vyššia aj vzdialenosť, na ktorú sa môžete pohybovať.


Akumulátory bez potreby údržby

Tento typ akumulátora používa spôsob prenosu elektrolytu, ktorý sa bežne nazýva “gél”, ktorý je uchovávaný v puzdre akumulátora. Ako naznačuje názov, okrem pravidelného nabíjania nie je potrebná žiadna údržba. Tento typ akumulátora môžete bezpečne prepravovať bez obavy z vyliatia kyseliny. Navyše majú tieto akumulátory povolenie k preprave v lietadlách, vo vlakoch a na lodiach.


Plán starostlivosti o akumulátory bez potreby údržby

Používajte iba nabíjačku schválenú výrobcom a kompatibilnú s vozíkom, ktorého akumulátory idete nabíjať.
• Svoje akumulátory nabíjajte každú noc, bez ohľadu na použitie mobilitného zariadenia počas dňa.
• Nabíjací cyklus neprerušujte.
• Ak je vaše mobilitné zariadenie nevhodné na použitie, malo by zostať pripojené k nabíjačke až do potrebnej doby.

Tento postup vaše akumulátory nepoškodí, pokiaľ bude zásuvka/zástrčka elektrickej energie zapnutá. Ak zásuvku/zástrčku elektrickej energie vypnete, ale elektrický kábel necháte pripojený, toto napokon spotrebuje energiu vašich akumulátorov.

 

  • Ak svoj vozík po dlhšiu dobu nepoužívate (viac ako 15 dní), akumulátory plne nabite, a potom odpojte ich hlavný kábel.

POZOR!

  • Ak akumulátorom neumožníte dobitie, výsledkom bude ich poškodenie, čo môže viesť ku skráteniu vzdialeností a predčasnému zlyhaniu.
  • Nedobíjajte akumulátory počas dňa. Počkajte do večera, aby ste im umožnili plné nabitie počas noci.

Všeobecným pravidlom je, že akumulátory bez potreby údržby sa nabíjajú dlhšie ako olovené akumulátory.
Prípojné svorky akumulátorov je potrebné pravidelne kontrolovať pre známky korózie. Pokiaľ sa objaví korózia, koncovky celkom vyčistite (ideálna je drôtená kefka) a premažte ich vazelínou, nie obyčajným mazivom. Uistite sa, že matica a skrutka koncoviek, prípojka kábla a odhalený kábel sú kompletne pokryté vazelínou.

 

Ak budete postupovať podľa všetkých bodov uvedených vyššie, výsledkom by mal byť zdravší akumulátor, väčší dojazd užívateľa vozíka a dlhšia životnosť akumulátorov.


FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE DOJAZD ELEKTRICKÉHO VOZÍKA
·       Hmotnosť užívateľa vyššia ako 100 kg.
·       Vek a technický stav batérií.
·       Skladovanie elektrického vozíka v exteriéri v zimnom období.
·       Náročný terén (napr. kopcovitý, blatisté podložie, štrk, tráva, sneh a ľad).
·       Časté vystupovanie vozíka na obrubníky.
·       Veľmi vysoká alebo nízka vonkajšia teplota.
·       Nesprávny tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách.
·       Časté zastavovanie/rozbeh pri jazde.
·       Jazda po kobercoch s vysokým vlasom.
·       Používanie doplnkov (napr . svetlá, ovládače a pod.).