Nabíjačka elektrického vozíka

Nabíjačka elektrického vozíka

Nabíjačka elektrického vozíka sa dodáva v niekoľkých verziách (od 6A do cca. 10A). S tým súvisí aj rýchlosť nabíjania, a práve pre 80 Ah+ batérie (a často využívané vozíky), je 10A nabíjačka veľmi vhodná.

V tejto súvislosti je dobré podotknúť, že najväčším “nepriateľom” batérií je vozík vybiť a nechať stáť. Teda jazdiť až do “červených indikátorov” na joysticku, a potom vozík  odstaviť.

Naopak, môžeme vrelo doporučiť nechať raz za mesiac vozík dlhšie nabíjať – aj 24 hodín.

Nedávno sme mali otázku od klienta ohľadne výstupu z nabíjačky. Jeho známy mu nabíjačku opravoval a chcel sa následne presvedčiť o jej funkčnosti. Vedzte teda, že ak sa budete snažiť výstupný prúd nabíjačky zmerať na trojkolíku (std. zástrčke nabíjačky), pravdepodobne sa Vám stane, že sa nabíjačka bude tváriť ako nefunkčná. Jedná sa totiž vždy o tzv. automatickú nabíjačku, ktorá potrebuje “cítiť” odozvu od batérií. Akonáhle teda nemajú batérie min 16V, nespustia sa.


 • AKO SPRÁVNE NABÍJAŤ BATÉRIE V ELEKTRICKOM INVALIDNOM VOZÍKU

  Elektrický vozík obsahuje dve 12V gélové, bezúdržbové batérie

  ·       Používajte iba nabíjačku schválenú SUNRISE MEDICAL, kompatibilnú s vozíkom.
  ·       Batérie NABÍJAJTE KAŽDÚ NOC, bez ohľadu na použitie vozíka počas dňa.
  ·       NEPRERUŠUJTE nabíjanie !!!
  ·       NEDOBÍJAJTE BATÉRIE POČAS DŇA. Počkajte do večera, aby ste im umožnili plné nabitie počas noci.
  ·       Batérie je nutné nabíjať minimálne 10-12hodín a to aj v prípade, keď sa na nabíjačke rozsvieti zelená kontrolka, ktorá signalizuje plné nabitie bateriek. Bezúdržbové batérie sa nabíjajú dlhšie ako olovené batérie.
  ·       Vozík NENECHÁVAJTE V ZIMNOM OBDOBÍ V EXTERIÉRI, snažte sa ho udržiavať v interiéri, prípadne v čiastočne vykurovanej garáži.
  ·       Nenechávajte konektor pripojený k vozíku, pokiaľ nie je nabíjačka pripojená k sieti
  ·       Ak svoj vozík po dlhšiu dobu nepoužívate (viac ako 15 dní), BATÉRIE JE POTREBNÉ AJ V TAKOMTO REŽIME NABÍJAŤ A TO MIN. RAZ ZA TÝŽDEŇ PO DOBU 24HOD !
  ·       Ak batériám neumožníte ich dobitie, výsledkom bude ich poškodenie, čo môže viesť ku skráteniu dojazdu vozíka apredčasnému zlyhaniu batérií.


 • POSTUP NABÍJANIA

  ·       Vozík sa nabíja prostredníctvom konektora nabíjačky v prednej časti ovládača VR2/R-Net.
  ·       Uistite sa, že ovládač je vypnutý.
  ·       Najskôr pripojte nabíjačku k ovládaču.
  ·       Potom pripojte nabíjačku do siete pomocou kábla čím sa nabíjačka automaticky zapne a začne proces nabíjania.


 • FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE DOJAZD ELEKTRICKÉHO VOZÍKA

·       Hmotnosť užívateľa vyššia ako 100 kg.
·       Vek a technický stav batérií.
·       Skladovanie elektrického vozíka v exteriéri v zimnom období.
·       Náročný terén (napr. kopcovitý, blatisté podložie, štrk, tráva, sneh a ľad).
·       Časté vystupovanie vozíka na obrubníky.
·       Veľmi vysoká alebo nízka vonkajšia teplota.
·       Nesprávny tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách.
·       Časté zastavovanie/rozbeh pri jazde.
·       Jazda po kobercoch s vysokým vlasom.
·       Používanie doplnkov (napr . svetlá, ovládače a pod.).