Krátky videonávod na priebežnú údržbu skútra ATTO

  • Domov
  • Poradňa
  • Krátky videonávod na priebežnú údržbu skútra ATTO

Krátky videonávod na priebežnú údržbu skútra ATTO

Tip 1: Čistenie a mazanie hriadeľov

Krok 1: Čistenie sedadla

Krok 2: Čistenie hriadeľov zadných kolies

  • použite čistú handričku
  • očistite od vlákien, prachu alebo piesku

Krok 3: Mazanie hriadeľov zadných kolies

Krok 4: Namazanie sedadla

  • aplikujte tenkú vrstvu
  • používajte akékoľvek ľahké mazivo, pokiaľ nie je lepkavé alebo leptavé
  • po namazaní otvorte a zatvorte svoje vozidlo Atto

Tip 2: Vybratie batérie

Pokiaľ najbližšie dni neplánujete používať svoje Atto, vyberte batériu.

  • nabite ju na 60% pred uskladnením
  • skladujte pri izbovej teplote

Tip 3: Čistenie  motora náboja predného kolesa

Tip 4: Čistenie povrchov ATTO