Klinické faktory ovplyvňujúce kvalitu sedacieho systému

  • Domov
  • Poradňa
  • Klinické faktory ovplyvňujúce kvalitu sedacieho systému

Klinické faktory ovplyvňujúce kvalitu sedacieho systému

Sedačky a chrbtové opierky JAY tvoria ucelený a do posledného detailu premyslený, neustále sa vyvíjajúci systém, ktorý ponúka optimálne riešenie všetkých nárokov na správne sedenie vo vozíku.

Maximálna ochrana pred poškodením kože, optimálne rozloženie tlaku a jednoduchá montáž do väčšiny mechanických a elektrických vozíkov – to sú hlavné benefity tohoto systému.


INTEGRITA KOŽE (ROZLOŽENIE TLAKU)

Ako môže sedenie rozložiť váhu klienta tak, aby sa znížil vysoký tlak v kritických zónach a následné riziko poškodenia kože bolo minimalizované?

Grafik 1_fmtZachovanie celistvosti kože najlepšie dosiahneme rozložením hmotnosti klienta:
– po čo najširšej povrchovej ploche
– pomimo miest, kde vyčnievajú kosti na miesta, ktoré je možné zaťažiť
– redukovaním vysokého tlaku v miestach, ktoré sú na tlak citlivé

Pevné materiály (vr. peny, viskózy a gélu)54319

– prispôsobujú sa tvaru klienta na rôznej úrovni podľa typu materiálu

– dokážu do určitej miery rozkladať hmotnosť, ale vždy je potrebné počítať so spätným tlakom materiálu

– vysoký tlak vytvára pnutie v kritických oblastiach

– majú obmedzenú schopnosť prerozdeliť tlak z miest, ktoré sú na tlak citlivé

Hydrokoloidné a nafukovacie sedačky

Grafik 2_fmt– líšia sa od pevných materiálov, pretože sa dokážu úplne prispôsobiť klientovi bez
vyvíjania akejkoľvek opačnej sily
– rozložiť tlak rovnomerne po celej ploche s ktorou prichádzajú do kontaktu

Povrchové pnutie

Hydrokoloidné, gélové a nafukovacie sedačky sa môžu prispôsobiť tvarom klienta jedine vtedy, ak sú aj povrchové materiály rovnako flexibilné a poddajné. Ak naplníme pružnú gumovú loptu vodou, voda sa vytlačí len ak bude flexibilná aj guma.
Aby nedochádzalo k nežiadúcemu znižovaniu vlastností materiálov použitých na výrobu sedačiek, sú povrchové poťahy vyrobené tak, aby neobmedzovali pohyb vnútorných kompresívnych častí.

Aby sme nenarazili

Všetky výhody tých najlepších materiálov s vynikajúcimi kompresnými a vytláčacími vlastnosťami, ako i voľné poťahové materiály nebudú nič platné, ak sa stane, že vystupujúce sedacie kosti preniknú do tvrdšej časti materiálu umiestneného v nižšej vrstve.
V takom prípade je potrebné, aby terapeuti dali pozor na to, aby materiály na rozloženie tlaku poskytli dostatočné „ponorenie“ a klient kosťou nenarážal na dno alebo aby štruktúra sedačky zastavila náraz a poskytla dostatočné „ponorenie“ sedacích kostí.


REDUKCIA TEPLOTY A ZNIŽOVANIE VLHKOSTI

Pri niektorých klientoch je riziko poškodenia kože vyššie než u iných. Na zvýšenie ochrany proti vzniku kožných poranení je potrebné optimálne ponorenie chránených partií do sedačky, čo však môže viesť k nežiadúcemu zvyšovaniu teploty a vlhkosti pokožky.

Dopad pôsobenia vlhkosti je možné znížiť, rozhodne však nie úplne odstrániť „sacími“ poťahovými materiálmi, ako i dôkladnou pozornosťou, ktorú treba venovať „dlhodobým“ klientom, ktorí sedia vo vlhkých a teplých podmienkach.
• Peny a gély sú tepelné izolátori a nepohlcujú teplo dostatočne
• Peny a gély majú nižšiu schopnosť tepelnej výmeny, a tým pádom viac držia teplotu
• Kvapaliny a plyny vedú a pohlcujú teplo do istej miery
• Jay hydrokoloid má miernu schopnosť skladovať teplo

Vzduchové sedačky majú nízku schopnosť uskladňovať teplo (zdajú sa chladnejšie a pohlcujú teplo účinnejšie)
Poťahy z gumy a neoprénu bránia pohlcovaniu vlhkosti. Ide hlavne o dizajn sedačky a materiály, ktoré podsedák obklopujú:
• sacie poťahy pomáhajú
• krízové je oblečenie; napr. bavlna je nevhodná na zadržovanie vlhkosti

Oblečenie a inkontinencia majú väčší dopad na vlhkosť než samotné materiály použité na podsedákoch.
Prenášanie váhy je tiež podstatným faktorom pri pohlcovaní vlhkosti, ako aj prerozdeľovanie tlaku. Aktívni užívatelia zvyčajne prenášajú svoju váhu, majú tak pod kontrolou prerozdelenie tlaku ako i pohlcovanie vlhkosti. Pasívni užívatelia pohlcovanie vlhkosti prenášaním váhy kontrolovať nemôžu.

Vyberte si ten najvhodnejší materiál na základe aspektu rizika vzniku kožných problémov
• hydrokoloidné, nafukovacie a kvapalinové materiály pre klientov s miernym až vysokým rizikom
• penové, viskózne a gélové materiály u klientov s nízkym až miernym rizikom kvôli nízkym nákladom a nízkej hmotnosti

Samotný výtlak pri hydrokoloide/vzduchu pri vyčnievajúcich kostiach nie je dostatočný, aby uchrá- nil integritu kože. Dizajn sedačky musí tiež poskytnúť stabilitu a nastavenie správnej polohy panvy a stehenných kostí. Vtedy sa znižuje riziko „narážania sedacích kostí“.


ZNÍŽENIE TRENIA A REDUKCIA ŠMYKOVEJ SILY

Kritickým momentom bezpečnosti klienta je trecia a šmyková sila.
Napriek tomu, že klientom u ktorých je vysoké riziko rozpadu tkaniva možno poskytnúť dostatočnú či adekvátnu redukciu tlaku, nemusí byť zabezpečené zníženie trecej, či šmykovej sily, keď sa presúvajú, alebo zošmyknú,
vzhľadom na nesprávne nastavenie polohy.

54591Peny, viskóza a gély sú kompresne pevné materiály bez vlastnosti výtlaku, čo vytvára opačnú reakciu k horizontálnym pohybom klienta a môže viesť k šmýkaniu a treniu v tkanivách, ktoré sú citlivé na tlak.
Plyny a kvapaliny majú vlastnosť výtlaku. Ponúkajú tak minimálnu bočnú šmykovú silu, čo vnímame ako mimoriadne výhodné vo všetkých kritických bodoch.

Podobne ako u kritického bodu prerozdelenia tlaku, trenie možno sčasti zmierniť, ale záleží to i od povrchového trenia materiálov. Úzke poťahy a tekuté vaky vytvárajú svoje vlastné povrchové trenie!

Sedenie s minimálnou silou šmyku by bolo sedenie, na ktorom by sa dobre posúvalo. Bolo by však nevhodné kvôli stabilite a nastaveniu správnej polohy – ak by toto bola jediná štruktúra, ktorá by sa v podsedáku použila.

Správnou cestou je minimalizovať šmyk v kritických zónach klienta a využiť menej citlivé plochy tak, aby sa dali zaťažiť presunutým tlakom.
Takýto prístup poskytne klientovi stabilitu a podporu správneho usadenia.


STABILITA

Peny, viskóza a gély sú kompresne pevné materiály bez vlastnosti výtlaku, čo vytvára opačnú reakciu k horizontálnym pohybom klienta a môže viesť k šmýkaniu a treniu v tkanivách, ktoré sú citlivé na tlak.

Plyny a kvapaliny majú vlastnosť výtlaku. Ponúkajú tak minimálnu bočnú šmykovú silu, čo vnímame ako mimoriadne výhodné vo všetkých kritických bodoch.

54660Podobne ako u kritického bodu prerozdelenia tlaku, trenie možno sčasti zmierniť, ale záleží to i od povrchového trenia materiálov. Úzke poťahy a tekuté vaky vytvárajú svoje vlastné povrchové trenie!

Sedenie s minimálnou silou šmyku by bolo sedenie, na ktorom by sa dobre posúvalo. Bolo by však nevhodné kvôli stabilite a nastaveniu správnej polohy – ak by toto bola jediná štruktúra, ktorá by sa v podsedáku použila.

Správnou cestou je minimalizovať šmyk v kritických zónach klienta a využiť menej citlivé plochy tak, aby sa dali zaťažiť presunutým tlakom.
Takýto prístup poskytne klientovi stabilitu a podporu správneho usadenia.

Podsedák je funkčný jedine vtedy, ak je klient stabilný v špecifikovanej polohe na konkrétne aktivity a tlak je účinne prerozdelený.

Cestou, ako to urobiť je stabilizovať panvu.

Predná/zadná stabilita: Predné i zadné optimálne zarovnanie panvy najlepšie zaistíme, ak sa postaráme o to, aby zaťažovacia plocha panvy (priehlbeň) mala dostatočnú hĺbku na “ponorenie” sedacích kostí a výčnelky kostí a stehenné kosti mali dostatočnú oporu.
Odporúčame zadnú pevnú opierku, ktorá výrazne pomôže tomu, aby bola zaručená predná a zadná stabilita a aby sa minimalizovalo zadné nakláňanie panvy.

Bočná stabilita: Jednoduché sedačky vhodne znižujú prvotný tlak, nemôžu však dobre fungovať, ak neposkytnú stabilitu.
Zatiaľ čo môže byť zaťažovacia plocha panvy dostatočná pre sedacie kosti, je súbežne potrebné dobre podoprieť výčnelky stehenných kostí, aby sme znížili bočné nakláňanie, ktoré vedie k pokriveniu panvy.

Toto nielenže zlepší aktivitu klienta a jeho držanie tela, ale výrazne to zníži pravdepodobnosť zvýšeného tlaku na sedaciu kosť, čo vytvára predpoklad prepadu na tvrdú časť sedačky. Sedačky, ktoré sú vyrábané kvôli zníženiu tlaku by tiež mali mať tvrdšiu štruktúru okolia, aby sa klient stabilizoval, ak má byť stabilita jednou z podmienok.


NASTAVENIE SPRÁVNEJ POLOHY

Stabilita a nastavenie správnej polohy sú veľmi podobné pojmy, ktoré zahŕňajú navýšenie alebo úpravu samotnej sedačky (tvarovanie panvy, výčnelkov stehennej kosti a stehien), uspôsobenie plochy sedadla na vozíku a možnosť výberu a použitie opierkového systému.

Nastavenie správnej polohy sa stáva kritickým bodom vtedy, keď má klient deformované držanie chrbtice. Pri týchto klientoch je pravdepodobné, že budú vyžadovať zostavu dodatočných opôr na stabilitu, prípadne individuálnu úpravu.
Sedačky na nastavenie správnej polohy majú oveľa pevnejšie základy ako produkty, ktorých hlavnou podmienkou je pohodlie. Pevné základy otvárajú možnosti vyrezania alebo umiestnenia dodatočných prvkov, ktoré majú telo udržať
v správnej polohe.

Asi 30 % všetkých klientov potrebuje špeciálne nastavenie správnej polohy. Tu prichádzajú
k slovu terapeuti a ich schopnosť vybrať podsedák na nastavenie správnej polohy alebo modulárne príslušenstvo (napr. Jay J3 alebo J2).


TOLERANCIA SEDU

Pocit pohodlia je subjektívny, tolerancia sedu sa však dá považovať za objektívnu konštantu.
Je podstatné ju zvážiť s ohľadom na čas, ktorý klient strávi vo vozíku. Klientov, ktorí ho využívajú krátkodobo, zrejme zaujíma viac prvotné pohodlie, zatiaľ čo dlhodobý klient zvažuje pohodlie z pohľadu niekoľkých hodín.

Klienti musia vyvážiť nároky na pohodlie so stabilitou, presmerovaním tlaku a inými telesnými potrebami či požiadavkami na správnu pozíciu tela. Veľmi mäkký podsedák síce poskytne fantastické pohodlie, neposkytne však stabilitu a bude zrejme príliš vysoký na poskytnutie vhodnej výšky medzi podlahou a sedadlom.

Sedačky zamerané na polohovanie nemusia byť až také pohodlné, ako výrobok, ktorý neponúka výhody nastavenia polohy. Aby sme zvýšili toleranciu sedu, je podstatné optimalizovanie prerozdelenia tlaku, zníženie šmykovej sily, zvýšenie stability, ale treba brať do úvahy i pohodlie.


FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY SEDENIA

Veľkosť
101867Ponúkame množstvo rôznych veľkostí, pri každej sedačke je uvedená jej veľkosť.

Hmotnosť klienta
Ak má klient vyššiu hmotnosť, než uvedenú na podsedáku, podstupuje riziko, že mu prepadnú sedacie kosti na tvrdú časť sedačky. Prosím, venujte pozornosť väčším číslam radu podsedákov, kde je možné presiahnuť špecifikované hranice.

Výška sedačky od zeme
Je dôležité zabezpečiť, aby mal klient prístup ku svojmu okoliu a tak je výška sedačky k podlahe klienta usadeného na podsedáku dôležitá. Aktívni užívatelia často požadujú nízku výšku sedadla k podlahe a nízku hmotnosť sedačky, zároveň je však nutné zabezpečiť zníženie tlaku a stabilitu.

Vyšší profil sedačiek je možné kompenzovať vhodným výberom vozíka s nízkou výškou sedačky od zeme, prípadne vhodným prenastavením vozíka.

Váha sedačky
Dôležitý aspekt pre aktívnych užívateľov, kvôli transportu ako aj pohonu vozíkov.

Životnosť sedačky
– Sedačky dodávame s dobou záruky 2 roky.
– Sedačky vyrobené z tvarovanej peny s otvorenými bunkami sú nielen mäkšie a pohodlnejšie pre užívateľa, ale poskytujú i zvýšenú životnosť než sedačky z nevstrekovanej peny s otvorenými bunkami.