Dodatočné nastavenie priameho smeru kolieska Freewheel

  • Domov
  • Poradňa
  • Dodatočné nastavenie priameho smeru kolieska Freewheel

Dodatočné nastavenie priameho smeru kolieska Freewheel

 

V prípade dodatočného nastavenia priameho smeru sa pozrite na nasledujúce video, ktoré ukazuje ako prídavné koliesko Freewheel nastaviť do priameho smeru v prípade ak koliesko ťahá na stranu.