Brzda pre ovládanie jednou rukou

Brzda pre ovládanie jednou rukou

Vozík je vybavený dvomi parkovacími brzdami, ktoré je možné obe spoločne ovládať buď sprava, alebo zľava. Brzdy pôsobia priamo na pneumatiky.

brzda na jednu ruku_vozik

Na ich aktiváciu stlačte brzdovú páku dopredu až nadoraz. Uvoľnenie sa prevedie zatiahnutím brzdovej páky dozadu. Brzda pre ovládanie jednou rukou sa dodáva vždy s predĺžením brzdovej páky, čím sa v dôsledku dlhšej páky minimalizuje sila na jej ovládanie. Predĺženie brzdovej páky je zošrobované s brzdou. Vytiahnutím dohora je možné ju sklopiť dopredu.

Brzdný účinok sa znižuje v nasledovných prípadoch

  • Opotrebenom profile pneumatiky
  • Príliš malom tlaku vzduchu v pneumatikách
  • Mokrých pneumatikách
  • Nesprávne nastavenej brzde

Parkovacie brzdy nie sú dimenzované ako prevádzkové brzdy.


Počas jazdy brzdy neuvádzajte do činnosti. Brzdite vždy pomocou obručí. Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi brzdou a pneumatikou vykazovala potrebné rozmery. Pri dodatočnom nastavení povoľte šrób a nastavte zodpovedajúcu vzdialenosť. Šrób znovu pevne utiahnite.

 

POZOR

Po každej zmene polohy hnacích kolies skontrolujte nastavenie bŕzd a v prípade potreby ich znovu nastavte.

Pri nesprávnej montáži môže predĺženie brzdovej páky prasknúť, pretože k aktivácii bude potrebné vynaložiť viac sily. Pri premiestňovaní do vozíka alebo z neho sa o predĺženie brzdovej páky neopierajte. Existuje nebezpečenstvo zlomenia. Pohybujúce sa diely sa môžu znečistiť odstrekujúcou vodou.