Ako vybaviť príspevok na kúpu zdíhacieho zariadenia cez UPSVaR

 • Domov
 • Poradňa
 • Ako vybaviť príspevok na kúpu zdíhacieho zariadenia cez UPSVaR

Ako vybaviť príspevok na kúpu zdíhacieho zariadenia cez UPSVaR

Ponúkame Vám STRUČNÝ NÁVOD, AKO POSTUPOVAŤ PRI VYBAVOVANÍ PRÍSPEVKU NA KOMPENZÁCIU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA CEZ UPSVaR

stropný zdvihák Elara
 1. požiadať UPSVaR o kompenzáciu – príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
 2. proces sa začína PODANÍM ŽIADOSTI (zaškrtne sa štvorček „kúpa zdvíhacieho zariadenia“ a slovne sa dopíše „stropné koľajnicové zdvíhacie zariadenie“ 
 3. žiadosť na kompenzáciu je voľne stiahnuteľná na stránkach UPSVR (https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/tazko-zdravotne-postihnuti-1.html?page_id=268769)
 4. po podanej žiadosti na kompenzáciu bude treba na UPSVAaR DOKLADOVAŤ ešte ďalšie DOKUMENTY– lekársky nález, vyhlásenie o majetku, doklady o príjme – pracovníčka by mala klienta poučiť čo všetko bude potrebné zdokladovať.
 5. do 60dní by mal byť zo strany UPSVaR vydaný KOMPLEXNÝ POSUDOK k podanej žiadosti s návrhom na kúpu pomôcky alebo jej zamietnutie.
 6. klient musí následne doručiť PREDFAKTÚRU o cene a druhu pomôcky (niekde sa stáva, že UPSVaR v danom meste si žiada predkladať predfaktúru už pri prvom podaní žiadosti)
 7. do 30 dní bude vydané KONEČNÉ ROZHODNUTIE o pridelení finančného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 8. nasleduje KÚPA ZARIADENIA od spoločnosti, ktorej predfaktúra bola predložená na UPSVaR a následne MONTÁŽ ZARIADENIA
 9. INŠTALÁCIA musí byť dokončená max. do 3 prípadne 6 miesiacov odo dňa vydaného rozhodnutia 
 10. klient ukončuje žiadosť o príspevok doručením KONEČNEJ FAKTÚRY na UPSVaR a dokladu o jej plnej úhrade – vydáva spoločnosť 
 11. DOBA KONANIA je stanovená na 90 dní odo dňa podania žiadosti, v prípade nedoručenia potrebných dokumentov do stanovených termínov môže byť konanie pozastavené a proces sa pozastavuje na 30 dní.