JAY Fluid s technológiou Cryo vyhrala cenu Mobility Product Award za rok 2020

logo MMAward2020

JAY Fluid s technológiou Cryo vyhrala cenu Mobility Product Award za rok 2020

DALLAS, 20. august 2020 – Spoločnosť Mobility Management ocenila firmy v rámci programu Mobility Product Award 2020. Program Mobility Product Award bol zahájený v roku 2019 na počesť vývoja produktov a technológií komplexnými výrobcami rehabilitačných pomôcok pre mobilitu a servisnými strediskami.

“Výrobcovia komplexných rehabilitačných pomôcok pre mobilitu inovujú technológie, dizajn a prinášajú pôsobivé nové produkty na trh napriek mnohým prekážkam,” povedal Laurie Watanabe, zástupca Mobility Management. “Je nám cťou zablahoželať víťazovi Mobility Product Award za rok 2020, ktorý mnohým ľuďom so zdravotným postihnutím určite uľahčuje mobilitu, funkčnosť a ich nezávislosť.”


Spoločnosť Sunrise Medical zvíťazila v kategórii „ nastaviteľné sedacie vankúše s ochranou pokožky (E2622-2623)“ s produktom JAY Fluid s technológiou Cryo.


Čo je to technológia Cryo?

JAY Fluid s technológiou Cryo je patentovaný, revolučný materiál sedacieho vankúša do invalidného vozíka, ktorý aktívne ochladzuje povrch pokožky pacienta až po dobu 8 hodín* pri rovnomernom rozložení tlaku, znížení šmyku a znížení rizika vlhkosti. S tradičnými sedačkami, ktoré sú dnes na trhu, môže teplota povrchu pokožky sediacej osoby vystúpiť na 37 °C, čo vedie k zvýšenému riziku poškodenia pokožky. Zníženie teploty pokožky už o 1 °C môže významne znížiť riziko jej poškodenia.

Technológia Cryo bola navrhnutá tak, aby mierne ochladila pokožku v rozmedzí terapeutických teplôt 28 °C – 35 °C, čím účinne znižuje riziko poškodenia pokožky. Chladnejšia povrchová teplota pokožky má ďalšiu výhodu, a to v znižovaní pravdepodobnosti vlhkosti spojenej s lokálnym potením.


Tlakové poranenia postihujú väčšinu používateľov invalidných vozíkov.

Každý rok je v USA diagnostikovaných až 120 000 užívateľov invalidného vozíka s poranením miechy (SCI), ktorí majú tlakové poranenia. Tlakové poranenia sú také rozšírené, že u približne 95 % pacientov s SCI sa počas ich života takéto poranenie vyvinie. Hlavnou prioritou spoločnosti JAY Clinical Seating je zmiernenie rizikových faktorov, ktoré možno pripísať sedeniu, ktoré vedie k týmto oslabujúcim a nákladným zraneniam.

Zdroje: Fogelberg, D., Atkins, M., Blanche, E., Carlson, M., & Clark, F. (2009). Decisions and Dilemmas in Everyday Life: Daily Use of Wheelchairs by Individuals with Spinal Cord Injury and the Impact on Pressure Ulcer Risk. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 15(2), 16–32. doi: 10.1310/sci1502-16


Čo spôsobuje tlakové poranenia?

Výskum ukázal, že zatiaľ čo množstvo faktorov môže zvýšiť riziko tlakového poranenia, boli identifikované štyri rizikové faktory, ktoré priamo súvisia so sedením v invalidnom vozíku: tlak, šmyk, teplota a vlhkosť. V minulosti sa výroba sedacích vankúšov zameriavala najmä na zníženie rizika tlaku a šmyku na sedacej ploche. Vedci však zistili, že teplota zohráva významnú úlohu pri rozklade kože. Charles Lachenbruch zistil, že „mierne ochladenie pokožky (napr. 5 °C) môže poskytnúť rovnaký ochranný účinok ako použitie špičkového podporného povrchu sedačky“.

Zdroje:


 

JAY Fluid s technológiou Cryo rieši všetky štyri riziká spojené s tlakovými poraneniami a poskytuje jeden z najvyšších stupňov ochrany pokožky na trhu.

 

1) Tlak

JAY Fluid s technológiou Cryo rovnomerne rozdeľuje tlak na sedacej ploche.

2) Šmyk

Štvorsmerový strečový poťah z Lycry® znižuje šmykové sily medzi poťahom sedačky a JAY Fluid s vložkou s technológiou Cryo Technology.

3) Teplota

JAY Fluid s technológiou Cryo znižuje teplotu pokožky na sedacej ploche na terapeutický teplotný rozsah až na osem hodín.

4) Vlhkosť

Chladnejšia teplota pokožky znižuje pravdepodobnosť potenia v sedacej časti.


Ako funguje tekutina Cryo Fluid?

Teplo na povrchu pokožky sa zníži a pokožka sa schladí

Tekutina JAY Fluid s technológiou Cryo obsahuje milióny mikroguličiek naplnených parafínovým voskom, ktorý sa pri určitej teplote topí. Pretože teplota pokožky je vyššia ako teplota okolia kvapaliny Cryo Fluid, teplo z pokožky sa aktívne prenáša do tekutiny. To má za následok zníženie teploty pokožky v sedacej časti v terapeutickom rozmedzí.

Dlhotrvajúci efekt

Okrem miliónov mikroguličiek využíva JAY Fluid s technológiou Cryo aj grafit vďaka svojej vysokej schopnosti účinne rozptyľovať teplo v tekutine. Táto tepelná disperzia naďalej odoberá teplo z pokožky, kým sa všetky mikroguličky neroztopia, čo vedie k terapeutickému ochladzujúcemu účinku, ktorý môže trvať až osem hodín.* Mikroguličky Cryo Fluid prirodzene znovu stuhnú, keď sa teplota tekutiny vráti na teplotu okolia.

* Údaje z interného testovania pri 25 °C.

Napíšte váš názor