Hľadáme mladé talenty leto 2016 – Slovenský paralympijský výbor

  • Domov
  • Blog
  • Šport
  • Hľadáme mladé talenty leto 2016 – Slovenský paralympijský výbor

Hľadáme mladé talenty leto 2016 – Slovenský paralympijský výbor

Projekt „Hľadáme mladé talenty“, ktorý pravidelne organizuje Slovenský paralympijský výbor v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov vo svojom stredisku športu zdravotne znevýhodnených na Remate pri Handlovej, sa za posledné roky stále viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Významnú úlohu pri tom zohráva aj skutočnosť, že projekt už tretí rok podporujú Nadácia Markíza a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Záujem verejnosti spolu s podporou, ktorá sa projektu dostáva, ho dnes predurčujú do pozície jedného z najdôležitejších nástrojov Slovenského paralympijského výboru v oblasti práce so športovo talentovanou zdravotne znevýhodnenou mládežou, pričom jeho aktivity predstavujú aj vynikajúcu príležitosť na prezentáciu paralympizmu a úspechov športovcov so zdravotným znevýhodnením pri reprezentácii Slovenskej republiky doma a v zahraničí.


 

Slovenský paralympijský výbor aj v tomto roku pripravil pre deti a mládež z celého Slovenska atraktívne aktivity projektu “Hľadáme talenty”, ktorý prebehne v letných mesiacoch v stredisku zdravotne znevýhodnených športovcov na Remate. Tieto aktivity sú určené pre široký ukruh detí a mládeže, ktoré majú záujem o šport a pohyb, chcú poznať a dozvedieť sa viac o paralympijskom hnutí a túžia sa s najúspešnejšími paralympionikmi stretnúť v rámci motivačných besied, či autogramiád.

Keďže je po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov o kempy mimoriadny záujem, proces prihlasovania bude prebiehať počas mesiacov jún a júl prostredníctvom formulárov, zverejnených TU. Organizátori sa budú po posúdení všetkých kritérií snažiť, aby uspokojili záujem čo najväčšieho počtu prihlásených, aj keď je počet účastníkov limitovaný predovšetkým kapacitou ubytovacieho zariadenia na Remate, prispôsobeného potrebám ľudí s telesným znevýhodnením.


Popis obsahu jednotlivých kempov:

Prvé dva kempy so zameraním na bocciu a plávanie sú určené pre deti a mladých športovcov, ktorí majú záujem o tieto konkrétne športové odvetvia. Kempy budú prebiehať formou tréningu a jednoduchej súťaže pod vedením skúsených trénerov a úspešných pralympijských športovcov.

Druhé dva – motivačné kempy sú určené pre začiatočníkov, pre deti a mladých ľudí, ktorí sa tejto formy kempov v minulosti ešte nezúčastnili. V priebehu celého týždňa budú mať príležitosť zoznámiť sa a prakticky si vyskúšať viacero paralympijských športov, spoznať paralympijské hnutie, dozvedieť sa viac o jeho úspechoch a osobne sa stretnúť aj s našimi najúspešnejšími paralympionikmi. Celý pobytový týždeň je ladený vysoko motivačne a dopĺňajú ho aj iné zaujímavé aktivity, ako rybolov, turistika, hudobné večery a pod. Účasť dieťaťa a rodiča, alebo jeho asistenta na kempe je bezplatná, po prijatí na kemp je potrebné uhradiť len minimálny manipulačný poplatok 30 € a zabezpečiť si dopravu do miesta konania kempu a späť.

Napíšte váš názor