Grantový program Bojovníci za zdravie

banner poistovna Dovera projekt Bojovnici za zdravie

Grantový program Bojovníci za zdravie

V roku 2012 spustila poisťovňa Dôvera grantový program so zámerom pomôcť poistencom k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Za ten čas podporila viac ako 930 žiadateľov a prispela financiami vo výške 1,2 milióna eur. Finančné príspevky poskytuje na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré si žiadatelia musia hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.


Zdravotnícky systém na Slovensku je solidárny, ale aj prísne regulovaný zákonmi, ktoré presne stanovujú, čo môžeme poistencovi z verejného zdravotného poistenia zaplatiť a čo už nie. Je však mnoho liekov, terapii a zdravotných pomôcok, ktoré pacientom pomáhajú, no z vlastných prostriedkov si ich dovoliť nemôžu. Zdravotných diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia. Preto sú tu Bojovníci za zdravie, aby vám pomohli.


PRE KOHO JE GRANT URČENÝ?

Môže to byť každý z nás. Či už ten, kto prišiel na svet s nejakým hendikepom, ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba alebo mu cestu skrížil úraz či nešťastná náhoda. Každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a vtedy bude musieť bojovať. Za seba, za zdravie, za život.

O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a ak nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Grant môže využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

AKO PREBIEHA SCHVAĽOVANIE

Žiadosti všetkých bojovníkov Dôvera zozbiera v stanovenom termíne a posúdi vo viacerých kolách tak, aby si bola istá, že vybrali tých, ktorí najviac potrebujú pomoc.

1. KOLO

Lekári a farmaceuti
V prvom kole hodnotenia sa žiadosťami budú zaoberať odborníci v oblasti medicíny – lekári a farmaceuti. Každú žiadosť prečítajú a posúdia zdravotný stav poistenca. Odporučia žiadosti, ktoré sa dostanú do druhého kola.

2. KOLO

Garanti
V druhom kole hodnotenia žiadosti posúdia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

Vyhlásenie výsledkov
Po hodnotení finálne Dôvera vyberie žiadateľov, ktorí získajú grant a výsledky oznámi každému (podporenému aj nepodporenému) žiadateľovi e-mailom.

 

Jarné kolo Grantového programu Bojovníci sa otvára 29. marca!


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Môžem požiadať o grant, ak som už bol v minulosti podporený?
Áno, môžete. Pri veľkom počte žiadosti však tento fakt zohľadníme.

Koľko poistencov finančne podporíte v jednom kole?
Presný počet podporených žiadostí v aktuálnom kole nikdy nevieme presne určiť. Závisí to od mnohých faktorov. Najmä od toho, o akú sumu nás poistenci žiadajú, koľko žiadateľov sa do programu zapojí a s akými diagnózami.

Koľko maximálne prispejete jednému žiadateľovi?
Pri podávaní žiadosti nie je daný finančný strop, o ktorý môže náš poistenec žiadať. Každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Reálnosť sumy, ktorú žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, však posúdi odborník z oblasti medicíny a farmácie.

Na stránke neviem nájsť žiadosť, ako sa mám prihlásiť?
Grantový program Bojovníci za zdravie sa riadi svojom presným harmonogramom. Počas roka vyhlásime dve grantové kolá (na jar a na jeseň). Pri otvorení každého grantového kola zverejníme presný harmonogram s termínmi, v ktorých je možné podávať žiadosti. Ak nie je na stránke možnosť Požiadať o grant, podávanie žiadosti v tom čase nie je možné. Čoskoro zverejníme termín, v ktorom nás budete môcť o príspevok požiadať.

O čo všetko môžem požiadať v grantovom programe?
Finančný príspevok poskytneme vybraným žiadateľom na liečbu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia a povedie k zlepšeniu zdravotného stavu alebo riešeniu zdravotného problému. Ide napríklad o:

  • absolvovanie rehabilitácie a rekonvalescencie po úrazoch alebo pre hendikepovaných
  • zakúpenie zdravotnej pomôcky alebo lieku, za ktoré si pacient sám platí alebo naň dopláca
  • absolvovanie operácie alebo zákroku v zahraničí
  • podstúpenie zákroku, ktoré vedie k zlepšeniu zdravotného stavu
  • zdravotnú starostlivosť pre chronicky chorých pacientov a iné

Môžem si podať žiadosť len elektronicky?
Žiadosť sa dá podať iba elektronicky na tejto webovej stránke, pretože transparentnosť celého projektu je pre nás kľúčová. Ak si neviete so žiadosťou poradiť, nemáte internet alebo potrebujete akúkoľvek pomoc, zastavte sa v niektorej z pobočiek Dôvery a ochotne vám pomôžeme žiadosť vyplniť.

Môžu o finančný príspevok požiadať len poistenci Dôvery?
Áno, grantový program je len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Požiadať o príspevok pre svoje dieťa alebo zverenú osobu poistenú v Dôvere však môžete aj v prípade, ak nie ste naším poistencom.

 

Napíšte váš názor