Financovanie pomôcok: 2 % z daní

Financovanie individuálnych pomôcok a doplatkov je v Letmo.sk možné aj prostredníctvom 2 % z daní. 

Exkluzívne v Letmo vám vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou vozmen, n. o. ponúkame možnosť vyzbierať 2 % z daní priamo na konkrétny doplatok pomôcky. Z vyzbieranej hodnoty nie je strhávaný žiadny poplatok a je plne k dispozícii klientovi. Veríme, že Vám táto spolupráca pomôže premeniť financie na potrebné pomôcky.

Postup a termíny pre:

Zamestnanca:

15. 2. 2023 – do tohto termínu zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:
Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov
.
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2 %.
Zamestnanec súčasne vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO.

30. 4. 2023 – zamestnanec doručí v mieste bydliska na príslušný daňový úrad obe tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.
Každý oslovený zamestnanec urobí kópiu týchto 2 tlačív, kde uvedie meno a priezvisko osoby, pre ktorú sú 2 % určené.

Upozornenie: Zamestnanec si vyberie iba jedného prijímateľa, ktorému daruje 2 %. 
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

Fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2 % z dane.
Priamo v tlačive daňového priznania vyplní aj údaje o poukázaní 2 %.

31. 3. 2023 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
Je potrebné doložiť kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi a hodnote 2 %.

Upozornenie: Fyzická osoba si vyberie iba jednu organizáciu, ktorej daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

 

Právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane.
Priamo v tlačive vyplní údaje o poukázaní 2 %.

31. 3. 2023 – konečný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je inak schválené daňovým úradom).

Upozornenie: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla prispieť.
Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 Eur.

Údaje o prijímateľovi 2 %

Obchodné meno:     vozmen, n. o.
Právna forma:          nezisková organizácia
IČO:                            50 993 071
Sídlo:                         Medený Hámor 14602/5, 974 01 Banská Bystrica
SID:                            neuvádzame (nemáme pridelený)

Pre koho sú finančné prostriedky určené?

Dôležité je do kópie dokladov uviesť (do hornej časti tlačiva), pre koho sú finančné prostriedky určené (meno a priezvisko konkrétnej osoby, ktorej chcete 2 % darovať.

Kópie dokladov zašlite poštou, prosím, najneskôr do 30. 6. 2022.

Údaje:
vozmen, n. o. 
Medený Hámor 14602/5
974 01  Banská Bystrica

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. 0800 194 984  alebo email: info@letmo.sk

Rady overené našimi skúsenosťami:

Celú daň platíte svojmu daňovému úradu. Majte prosím trpezlivosť, daňové úrady majú 90 dní na to, aby poukázali prostriedky z 2 % na účet prijímateľa.

Vypočítaný podiel dane sa zaokrúhľuje matematicky. Pokiaľ niekto nezaokrúhli, ale iba opíše dve číslice za čiarkou, financie budú poslané. Netreba robiť opravy, je to akceptovateľné.