Explorer Mini bol ocenený ako Najlepší vynález TIME pre rok 2021

  • Domov
  • Blog
  • Ocenenia
  • Explorer Mini bol ocenený ako Najlepší vynález TIME pre rok 2021
Elektrický vozík Permobil Explorer Mini

Explorer Mini bol ocenený ako Najlepší vynález TIME pre rok 2021

Explorer Mini je prvé motorizované riešenie mobility svojho druhu pre batoľatá s poruchami pohybu.

“Sme poctení tým, že časopis TIME ocenil Explorer Mini ako “Najlepší vynález roku 2021″ a zaradil ho medzi mnohé ďalšie prevratné inovácie, ktoré zlepšujú život jednotlivcov na celom svete,” hovorí Bengt Thorsson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Permobil.

“Zaradenie Explorer Mini do tohto zoznamu pomáha osvetliť potreby tisícov veľmi malých detí s poruchami mobility. Explorer Mini nie je len o tom, aby sa tieto deti stali mobilnými teraz, ale je to o položení základov pre celoživotný sociálny a kognitívny rozvoj.”

Spoločnosť Permobil rozpoznala tieto potreby a vyvinula prvé a jediné zariadenie na mobilitu s pohonom pre batoľatá vo veku 12 – 36 mesiacov, ktoré im poskytuje včasnú mobilitu, aby mohli skúmať a zapájať sa do svojho sveta spôsobom, ktorý im pomáha pokračovať v ich najlepšom vývoji. Spoločnosť Permobil spolupracovala s poprednými odborníkmi na návrhu zariadenia Explorer Mini a vytvorila riešenie pre toto kritické obdobie, keď sa rozvíjajú pohybové a kognitívne schopnosti.

“Konečne sa malé deti s poruchou mobility môžu hrať a samostatne objavovať svet,” hovorí Karin Leire, viceprezidentka pre výskum a inovácie. “Každý detail na zariadení Explorer Mini má svoj pôvod v potrebách dieťaťa, pričom kombinuje mobilitu a podporu držania tela, aby umožnil dosiahnutie vývojových míľnikov.”

Milióny detí na celom svete sa rodia s motorickým postihnutím, ako je detská mozgová obrna, rázštep chrbtice alebo Downov syndróm, a môžu mať prospech zo zavedenia multimodálnych možností mobility ako súčasti včasnej intervencie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2011 má 15,3 % svetovej populácie stredne ťažké až ťažké zdravotné postihnutie, z toho 93 miliónov detí. To znamená, že 5,1 % všetkých detí vo veku 0 – 14 rokov má stredne ťažké až ťažké zdravotné postihnutie.

TIME každoročne hľadá 100 najlepších produktov, softvérov a služieb, ktoré riešia niektoré z najväčších problémov spoločnosti. Redaktori TIME pri výbere vychádzali z originality, kreativity, vplyvu, ambícií a efektívnosti a vyberali vynálezy, ktoré menia spôsob, akým žijeme, pracujeme, hráme sa a premýšľame o tom, čo je možné.

Celý zoznam si môžete pozrieť tu: https://time.com/collection/best-inventions-2021/

 

Napíšte váš názor