Strategická akvizícia Leckey a Firefly

Leckey vertikalizacny stojan

Strategická akvizícia Leckey a Firefly

Sunrise Medical, svetový líder v oblasti vývoja a výroby zdravotníckych pomôcok s potešením oznamuje strategickú akvizíciu dvoch popredných svetových pediatrických značiek, Leckey a Firefly.

Akvizícia spoločnosti James Leckey Design spolu s ich dcérskymi spoločnosťami Firefly Friends a Vida Global významne rozširuje ponuku produktov a služieb Sunrise Medical v rámci terapeutickej starostlivosti a poskytuje značné doplnenie terajšieho portfólia detskej mobility Sunrise Medical.

Spoločnosť Leckey sa venuje rozsiahlym klinickým a praktickým skúškam s fyzioterapeutmi, užívateľmi a ich rodinami, snaží sa inovovať a vyvíjať klinicky i technicky špičkové riešenia a produkty. Zdravotnícke pomôcky Leckey sú navrhnuté špeciálne na zlepšenie mobility, vertikalizácie, chôdze, polohovania v sede a ďalších kľúčových aktivít každodenného života detí s hendikepom.

Thomas Babacan, prezident a generálny riaditeľ Sunrise Medical group, uviedol: „Pediatrický sektor je pre nás strategicky dôležitý, pretože neustále zlepšujeme životy ľudí s hendikepom. Deti a rodiny sú súčasťou hlavného zamerania našich služieb. Vstup Leckey a Firefly do rodiny Sunrise je pre nás kľúčový. So spoločnosťou Leckey spolupracujeme už niekoľko dlhých rokov, vďaka čomu sme si vytvorili dôveryhodný vzťah, postavený na základoch silných hodnôt. Skúsený manažérsky tím, kvalifikovaní zamestnanci, klinické znalosti, ponuka veľmi kvalitných produktov, výborný výskum, vývoj a výroba predstavujú pre Sunrise Medical vynikajúce strategické spojenie.“

Ako ďalšie benefity tohto spojenia očakávame veľké synergie naprieč našimi kľúčovými geografickými trhmi, ako je Severná Amerika, Veľká Británia a Nemecko. Cieľom akvizície Sunrise Medical je prevziať exkluzívnu distribúciu produktov Leckey na severoamerickom trhu. Táto akvizícia tiež predstavuje kľúčový krok k ďalšiemu posilneniu našej pediatrickej ponuky vo Veľkej Británii, v ktorej sme sa pred niekoľkými rokmi úspešne spojili so spoločnosťou JCM. Veríme, že silná obchodná infraštruktúra Sunrise a miestna predajná sieť v Nemecku ďalej urýchli rast spoločnosti Leckey na tomto kľúčovom trhu.

Tešíme sa tiež na využitie vyspelého obchodného modelu spoločnosti Firefly v oblasti elektronického obchodovania, digitálneho marketingu a zákazníckych služieb s cieľom ešte viac zlepšiť naše spôsoby podnikania a služby klientom.

Ben Stocks, generálny riaditeľ spoločnosti Leckey, povedal: „Naše poslanie vo forme podpory detí je dokonale zladené so základnými hodnotami Sunrise Medical a poslaním zlepšovania životov ľudí s hendikepom. Sme nadšení, že sa môžeme pripojiť k Sunrise. Naše výrobky sa dopĺňajú, globálne predajné siete a obchodné zdroje i infraštruktúra Sunrise významne urýchlia globálny dosah a rast spoločnosti Leckey. Široká ponuka produktov a rozsiahle odborné vedomosti nám poskytnú pevný základ pre ďalšie inovácie produktov a rozšíria ponuku našim zákazníkom.“

Spoločnosť Sunrise Medical, ktorá sa sústredí na poskytovanie kvalitných produktov a služieb sa tak stáva jednotným kontaktným miestom na zaistenie mobility všetkých ľudí s hendikepom.

 

Viac na https://letmo.sk/produkty/sedacie_systemy_leckey/

Napíšte váš názor