Financovanie pomôcok: 2 % z daní

Financovanie individuálnych pomôcok a doplatkov je v Letmo.sk možné aj prostredníctvom 2 % z daní vďaka spolupráci s APPA.sk

Pre rok 2024 odporúčame využiť služby APPA.sk na výber 2 % z daní.

S touto organizáciou dlhodobo spolupracujeme a určite vám dokážu zodpovedať všetky vaše otázky a požiadavky.

Na ich webovej stránke nájdete všetky informácie potrebné na vyplnenie dokumentov a tiež kontakty pre prípadné otázky.

Postup a termíny pre:

Zamestnanca:

15. 2. 2024 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30. 4. 2024 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Právnickú osobu

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2022 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak)

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Údaje o prijímateľovi 2 %

Názov: Asociácia pomoci postihnutým – APPA

IČO: 42173809

Pre koho sú finančné prostriedky určené?

Kópie potrebných dokladov doručte najneskôr do 30. 6. 2024

emailom na adresu: michalcikova@appa.sk

poštou alebo osobne na adresu:

APPA, Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany

Nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky z 2 % určené (meno a priezvisko člena Klubu APPA)